Francais English Russian Nederlands Italian Chinese Portuguese

 

 

Een noviteit: De Europese betalingsbevelprocedure

 

In 2006 nam het Europese Parlement met Verordening 1896/2006 een nieuwe betalingsbevelprocedure voor de Europese Unie aan. De procedure vereenvoudigt, versnelt en vermindert de kosten van de rechtsgang voor grensoverschrijdende geldclaims bij civiele en commerciële zaken die niet worden betwist. De verordening is van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie, met uitzondering van Denemarken. In deze lidstaten kan het verschuldigde bedrag zo makkelijker verhaald worden en er is geen verder document voor afdwingbaarheid nodig. De Verordening is bindend en werd van kracht op 12 december 2008. 

Het idee achter de nieuwe procedure is te komen tot een versimpeld systeem voor het innen van niet-betwiste schulden (dat zijn claims waar er geen geschil is over of het bedrag wel of niet verschuldigd is, maar waarbij de debiteur niet wil of niet kan betalen) tussen lidstaten. De verordening regelt een standaard bevel dat op verzoek van de crediteur wordt uitgegeven door de bevoegde rechtbank. Welke rechtbank bevoegd is, wordt geregeld in Verordening 44/2001.

De rechtbank vaardigt een betalingsaanzegging uit, die de debiteur informeert over de claim en hem de mogelijkheid biedt om een verweer in te dienen. Zodra de debiteur een verweer indient, loopt de betalingsbevelprocedure automatisch ten einde en wordt de zaak doorverwezen naar een gewone rechtbank. Als hij niet reageert, bezorgt de rechtbank de verweerder het betalingsbevel, met het verzoek tot betalen. Het bevel wordt afdwingbaar en een verdere exequatur (een wettelijk document dat het mogelijk maakt het vonnis ten uitvoer te brengen in de lidstaat) is niet nodig. 

Art of Contracts kan u helpen met het opstarten van een betalingsbevelprocedure. Als u meer informatie wilt, schroom niet om contact met ons op te nemen. We doen ons best u van dienst te zijn.

Sfeerbeeld